Πριν πάρετε στεγαστικό δάνειο διαβάστε:
Η αλήθεια για τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων.
Οι 2 τρόποι για να βρείτε το καλύτερο στεγαστικό δάνειο.

Ως επιδοτούμενα στεγαστικά δάνεια ορίζονται τα δάνεια που διατίθενται με επιδότηση του Ελληνικού Δημοσίου και του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ).

Μέσω Ελληνικού Δημοσίου:
Οι προϋποθέσεις ένταξης καθορίζονται κάθε φορά από το Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών και εξαρτώνται από τα τ.μ του ακινήτου, την εμπορική αξία της πρώτης κατοικίας και το ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα ανά οικογενειακή κατάσταση. Σημαντική προϋπόθεση για να υπάρξει εγγύηση για το 100% του επιχορηγούμενου δανείου είναι να αναγράφετε η εμπορική αξία του ακινήτου στο συμβόλαιο αγοράς.

Μέσω ΟΕΚ:
Ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας εγκρίνει την επιδότηση για αγορά ή ανέγερση πρώτης κατοικίας. Η διάρκεια της επιδότησης του στεγαστικού δανείου είναι 9 χρόνια, ενώ η διάρκεια του δανείου είναι 15 χρόνια. Εάν πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια υπάρχει και η δυνατότητα παράλληλης επιδότησης της δόσης του δανείου από το ελληνικό δημόσιο για 7,5 χρόνια.

Πέρα από τα σημαντικά πλεονεκτήματα που έχουν τα στεγαστικά δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου, έχουν και μια σειρά από μειονεκτήματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη.

Συγκεκριμένα:

  • Η μεταβολή της δόσης του δανείου λόγο της μεταβολής των επιτοκίων δεν επιτρέπει στον δανειολήπτη να προβεί σε μακροχρόνιο οικονομικό προγραμματισμό.
  • Μια ενδεχόμενη έντονη άνοδος των επιτοκίων μπορεί να οδηγήσει σε οικονομικό αδιέξοδο τον δανειολήπτη καθώς η δόση του δανείου θα έχει ανέλθει σε δυσθεώρητα ύψη.

Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα στεγαστικά δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου απευθύνονται σε δανειολήπτες που προσδοκούν μείωση των επιτοκίων, διακράτηση του ακινήτου για μικρό χρονικό διάστημα και προγραμματίζουν να αποπληρώσουν το δάνειο τους πριν την αναμενόμενη αύξηση των επιτοκίων.

Κύριο χαρακτηριστικό των στεγαστικών δανείων κυμαινόμενου επιτοκίου είναι η μεταβολή της δόσης κατά την διάρκεια του δανείου λόγο της μεταβολής των επιτοκίων. Μια αύξηση των επιτοκίων θα έχει ως αποτέλεσμα ο δανειολήπτης να κληθεί να πληρώσει μεγαλύτερη δόση και αντίστοιχα μία μείωση των επιτοκίων θα επιφέρει μείωση της δόσης του δανείου. Τα στεγαστικά δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου χαρακτηρίζονται από μια σειρά πλεονεκτημάτων, τα οποία είναι τα εξής:

  • Η δόση των στεγαστικών δανείων κυμαινόμενου επιτοκίου σε περιόδους που τα επιτόκια «πέφτουν» θα είναι ολοένα και χαμηλότερη.
  • Τα στεγαστικά δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου επιτρέπουν την καταβολή επιπλέον ποσών πέρα των μηνιαίων δόσεων. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μειώνετε το ανεξόφλητο ποσό με ταχύτερους ρυθμούς και κατά συνέπεια να μειώνετε η μηνιαία μελλοντική δόση.

Ύστερα από την χθεσινή μας δημοσίευση που αναφερόταν στα πλεονεκτήματα των στεγαστικών δανείων σταθερού επιτοκίου, σήμερα για να σχηματίσουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα θα αναφερθούμε στα μειονεκτήματα για τον δανειολήπτη που τα προτιμήσει.

Συγκεκριμένα:

  • Η σταθερότητα του επιτοκίου ενώ αποτελεί πλεονέκτημα σε περιόδους όπου τα επιτόκια κινούνται ανοδικά, αποτελεί ταυτόχρονα ένα σημαντικό μειονέκτημα σε περιόδους που τα επιτόκια κινούνται καθοδικά.
  • Τα συγκριτικός υψηλότερα επιτόκια των στεγαστικών δανείων σταθερού επιτοκίου σε σχέση με τα επιτόκια των δανείων κυμαινόμενου επιτοκίου έχει ως αποτέλεσμα να μειώνετε το ποσό που μπορεί να δανειστεί ο δανειολήπτης. Για παράδειγμα έστω ότι σήμερα θέλαμε να συνάψουμε ένα στεγαστικό δάνειο με διάρκεια 40 χρόνια και δόση ίση με 800 ευρώ το μήνα. Εάν επιλέγαμε σταθερό επιτόκιο ίσο με 4.5%, το ποσό που μπορούμε να δανειστούμε ανέρχεται στις 175,000 ευρώ. Εάν όμως διαλέγαμε κυμαινόμενο επιτόκιο ίσο με 3% τότε το ποσό που θα μπορούσαμε να δανειστούμε ανέρχεται στις 219,000 ευρώ. Δηλαδή θα μπορούσαμε να δανειστούμε 25% περισσότερα χρήματα (44,000 ευρώ) εάν ΔΕΝ επιλέγαμε ένα στεγαστικό δάνειο σταθερού επιτοκίου.
  • Σε περίπτωση μεταφοράς του στεγαστικού δανείου σταθερού επιτοκίου ο δανειολήπτης θα κληθεί να πληρώσει ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσό ως ποινή πρόωρης αποπληρωμής του δανείου (penalty).

Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα στεγαστικά δάνεια σταθερού επιτοκίου απευθύνονται σε δανειολήπτες με σταθερά εισοδήματα που προσβλέπουν στην διακράτηση του ακινήτου τους για πολύ μεγάλη χρονική περίοδο.

Τα στεγαστικά δάνεια σταθερού επιτοκίου προσφέρουν σταθερό ύψος δόσης για όλη την διάρκεια του δανείου καθώς το επιτόκιο του δανείου δεν μεταβάλλεται. Η μη μεταβολή του επιτοκίου για όλη την διάρκεια του δανείου ενέχει μια σειρά από πλεονεκτήματα για τον δανειολήπτη που τα προτιμήσει.

Συγκεκριμένα:

  • Καθώς η δόση του δανείου δεν μεταβάλλεται, ο δανειολήπτης θωρακίζεται από αναπάντεχες ανόδους των επιτοκίων που σε διαφορετική περίπτωση θα οδηγούσαν σε σημαντική άνοδο της δόσης του δανείου.
  • Η σταθερή δόση επιτρέπει στον δανειολήπτη την καλύτερη διαχείριση των οικονομικών του, καθώς όποιες μεταβολές και αν επέλθουν στα επιτόκια δεν είναι ικανές να τον οδηγήσουν σε οικονομικό εκτροχιασμό.
  • Εφόσον ο δανειολήπτης προβλέπει δυναμική άνοδο των επιτοκίων σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, τα στεγαστικά δάνεια σταθερού επιτοκίου του προσφέρουν την ευκαιρία να «κλειδώσει» ένα ανταγωνιστικό επιτόκιο και έτσι να προστατευθεί από την επικείμενη αύξηση των επιτοκίων. Για παράδειγμα μπορεί να επιλέξει σταθερό επιτόκιο για 3-5 χρόνια και στην συνέχεια κυμαινόμενο επιτόκιο.