Ασφαλιστικές καλύψεις στεγαστικού δανείου

Κατά την σύναψη του στεγαστικού δανείου ο δανειολήπτης θα πρέπει να λάβει υπόψη του και την ασφαλιστική κάλυψη του ακινήτου για το οποίο πάρθηκε το δάνειο. Η ασφάλιση του ακινήτου είναι υποχρεωτική και εξασφαλίζει τόσο τον δανειολήπτη όσο και την τράπεζα σε περίπτωση πυρκαγιάς ή σεισμού. Ο δανειολήπτης έχει την δυνατότητα να επιλέξει την ασφαλιστική με την οποία θα συνάψει την ασφάλεια πυρός και σεισμού.

Ορισμένες τράπεζες μπορεί να ζητήσουν από τον δανειολήπτη να συνάψει και μια ασφάλεια ζωής για μεγαλύτερη εξασφάλιση του δανείου και της οικογένειας του δανειολήπτη από τυχαία και απρόβλεπτα γεγονότα που μπορεί να καταστήσουν αδύνατη την αποπληρωμή του δανείου.

Ξέρετε ποιο είναι το καλύτερο στεγαστικό; Ελάτε να σας πούμε!

Comments on this entry are closed.

Previous post:

Next post: