Μειονεκτήματα στεγαστικών δανείων κυμαινόμενου επιτοκίου

Πέρα από τα σημαντικά πλεονεκτήματα που έχουν τα στεγαστικά δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου, έχουν και μια σειρά από μειονεκτήματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη.

Συγκεκριμένα:

  • Η μεταβολή της δόσης του δανείου λόγο της μεταβολής των επιτοκίων δεν επιτρέπει στον δανειολήπτη να προβεί σε μακροχρόνιο οικονομικό προγραμματισμό.
  • Μια ενδεχόμενη έντονη άνοδος των επιτοκίων μπορεί να οδηγήσει σε οικονομικό αδιέξοδο τον δανειολήπτη καθώς η δόση του δανείου θα έχει ανέλθει σε δυσθεώρητα ύψη.

Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα στεγαστικά δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου απευθύνονται σε δανειολήπτες που προσδοκούν μείωση των επιτοκίων, διακράτηση του ακινήτου για μικρό χρονικό διάστημα και προγραμματίζουν να αποπληρώσουν το δάνειο τους πριν την αναμενόμενη αύξηση των επιτοκίων.

Ξέρετε ποιο είναι το καλύτερο στεγαστικό; Ελάτε να σας πούμε!

Comments on this entry are closed.

Previous post:

Next post: