Μειονεκτήματα στεγαστικών δανείων σταθερού επιτοκίου

Ύστερα από την χθεσινή μας δημοσίευση που αναφερόταν στα πλεονεκτήματα των στεγαστικών δανείων σταθερού επιτοκίου, σήμερα για να σχηματίσουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα θα αναφερθούμε στα μειονεκτήματα για τον δανειολήπτη που τα προτιμήσει.

Συγκεκριμένα:

  • Η σταθερότητα του επιτοκίου ενώ αποτελεί πλεονέκτημα σε περιόδους όπου τα επιτόκια κινούνται ανοδικά, αποτελεί ταυτόχρονα ένα σημαντικό μειονέκτημα σε περιόδους που τα επιτόκια κινούνται καθοδικά.
  • Τα συγκριτικός υψηλότερα επιτόκια των στεγαστικών δανείων σταθερού επιτοκίου σε σχέση με τα επιτόκια των δανείων κυμαινόμενου επιτοκίου έχει ως αποτέλεσμα να μειώνετε το ποσό που μπορεί να δανειστεί ο δανειολήπτης. Για παράδειγμα έστω ότι σήμερα θέλαμε να συνάψουμε ένα στεγαστικό δάνειο με διάρκεια 40 χρόνια και δόση ίση με 800 ευρώ το μήνα. Εάν επιλέγαμε σταθερό επιτόκιο ίσο με 4.5%, το ποσό που μπορούμε να δανειστούμε ανέρχεται στις 175,000 ευρώ. Εάν όμως διαλέγαμε κυμαινόμενο επιτόκιο ίσο με 3% τότε το ποσό που θα μπορούσαμε να δανειστούμε ανέρχεται στις 219,000 ευρώ. Δηλαδή θα μπορούσαμε να δανειστούμε 25% περισσότερα χρήματα (44,000 ευρώ) εάν ΔΕΝ επιλέγαμε ένα στεγαστικό δάνειο σταθερού επιτοκίου.
  • Σε περίπτωση μεταφοράς του στεγαστικού δανείου σταθερού επιτοκίου ο δανειολήπτης θα κληθεί να πληρώσει ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσό ως ποινή πρόωρης αποπληρωμής του δανείου (penalty).

Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα στεγαστικά δάνεια σταθερού επιτοκίου απευθύνονται σε δανειολήπτες με σταθερά εισοδήματα που προσβλέπουν στην διακράτηση του ακινήτου τους για πολύ μεγάλη χρονική περίοδο.

Ξέρετε ποιο είναι το καλύτερο στεγαστικό; Ελάτε να σας πούμε!

Comments on this entry are closed.

Previous post:

Next post: