Μπορώ να μετατρέψω το σταθερό επιτόκιο σε κυμαινόμενο;

Λόγω των χαμηλών επιτοκίων που επικρατούν στα στεγαστικά δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου, ένα σύνηθες ερώτημα που τίθεται στους συμβούλους στεγαστικών δανείων είναι κατά πόσο συμφέρει η μετατροπή ενός στεγαστικού δανείου από σταθερού σε κυμαινόμενου επιτοκίου. Αυτό που πρέπει να προσεχθεί είναι:

  • H ποινή (penalty) που καλείται να πληρώσει ο δανειολήπτης σε περίπτωση που προβεί σε αυτή την μετατροπή.

  • Tο μηνιαίο όφελος που θα έχει ο δανειολήπτης λόγο του χαμηλότερου κυμαινόμενου επιτοκίου.

Στην συνέχεια ο δανειολήπτης πρέπει να συγκρίνει το μηνιαίο όφελος με την ποινή μετατροπής. Το μεγάλο ερώτημα είναι το χρονικό διάστημα που τα επιτόκια θα παραμείνουν σε αυτά τα εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα. Όσο περισσότερο μείνουν, τόσο πιο συμφέρουσα είναι η μετατροπή του δανείου μας από σταθερού επιτοκίου σε κυμαινόμενου επιτοκίου. Άρα τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ο δανειολήπτης είναι:

  1. Να ρωτήσει την τράπεζα με την οποία έχει συνάψει το στεγαστικό δάνειο σταθερού επιτοκίου το ύψος της ποινής.

  2. Να υπολογίσει μόνος του ή με την βοήθεια ενός εξειδικευμένου συμβούλου στεγαστικών δανείων την πιθανή πορεία που μπορεί να ακολουθήσει το επιτόκιο της ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας (ΕΚΤ) με το οποίο είναι συνδεδεμένα άμεσα ή έμμεσα σχεδόν όλα τα επιτόκιο των στεγαστικών δανείων κυμαινόμενου επιτοκίου.

Ξέρετε ποιο είναι το καλύτερο στεγαστικό; Ελάτε να σας πούμε!

Comments on this entry are closed.

Previous post:

Next post: