Πως γίνεται η σύγκριση στεγαστικών δανείων

Η σύγκριση στεγαστικών δανείων έχει να κάνει με την σύγκριση στεγαστικών δανείων σταθερού επιτοκίου με στεγαστικά δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου, την διάρκεια του δανείου, τους όρους αποπληρωμής και το ύψος της χρηματοδότησης. Παρότι σε γενικές γραμμές μπορούμε να πούμε ότι την συγκεκριμένη χρονική και οικονομική συγκυρία (2010-2011) είναι προτιμητέο ένα στεγαστικό δάνειο σε κυμαινόμενο επιτόκιο, αυτό που δεν μπορεί να ειπωθεί με ακρίβεια είναι το ύψος του επιτοκίου που θα κληθεί να πληρώσει ο δανειολήπτης. Και αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι το τελικό επιτόκιο θα το γνωρίζει ο δανειολήπτης μόνο εφόσον προχωρήσει σε αίτηση προέγκρισης με τις τράπεζες που τον ενδιαφέρουν.

Ο δανειολήπτης έχει ουσιαστικά δύο επιλογές για να φτάσει στην αίτηση προέγκρισης ώστε να πραγματοποιήσει στην συνέχεια πραγματική σύγκριση των στεγαστικών δανείων. Μάθετε τους δύο τρόπους πατώντας εδώ.

Ξέρετε ποιο είναι το καλύτερο στεγαστικό; Ελάτε να σας πούμε!

Comments on this entry are closed.

Previous post:

Next post: